Privacy Beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

De door u bezochte site is onderdeel van Viscotex en wij verwerken dagelijks persoonsgegevens. Viscotex houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Viscotex respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en websites van Viscotex. U dient zich ervan bewust te zijn dat Viscotex niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Viscotex respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Viscotex verwerkt verschillende soorten Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten óf een product aankoopt via één van onze webshops, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Viscotex of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer uw e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Viscotex of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrieven

Viscotex verwerkt, indien u hier toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen met daarin onder andere relevante ontwikkelingen. U kunt de door u gegeven toestemming altijd gemakkelijk en snel intrekken door op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Social Media

Viscotex maakt gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Viscotex of die van een derde partij waar wij mee samenwerken, waaronder AdRoll. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ook kunnen we op deze manier advertenties speciaal op jou richten.

Gegevens die we van onze bezoekers bewaren: Locaties, IP-adressen, website bezoekgedrag, pixels.

Om je gedrag op verschillende toestellen te kunnen volgen en hier een verbinding te kunnen maken zullen we gebruik maken van versleutelde email gegevens. Hierdoor kunnen we gerichte marketing uitingen toepassen. Voor meer informatie bekijk het privacy beleid van AdRoll: https://www.adrollgroup.com/nl-NL/privacy

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt Viscotex uw persoonsgegevens niet met derden met uitzondering van webapplicaties van externe partners welke wij gebruiken ten behoeve van onze sites en webwinkels. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Alleen wanneer wij uw toestemming hebben gekregen, deelt Viscotex uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Wanneer wij onze externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt Viscotex uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van Viscotex en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van Viscotex, persoonsgegevens voor Viscotex. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Deze verwerking zal onder meer geschieden door onze IT-leverancier, onze websitebeheerder, de beheerder van het CMS-systeem en onze betaalpartners waaronder; Klarna, AfterPay, Mollie, PayPal en Multisafepay. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken we gebruik van Freshdesk, Microsoft, Klaviyo en Mailchimp.

Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal CartBirs BV uw persoonsgegevens met derden delen. Viscotex maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Bewaartermijn

Viscotex bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Viscotex uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Viscotex. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Viscotex uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

 • A. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.
 • B. Recht van inzage.
  U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.
 • C. Recht van rectificatie.
  Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.
 • D. Recht op vergetelheid
  Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. Viscotex zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien:

  - de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Viscotex deze heeft verwerkt;
  - u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  - u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  - de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  - wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.


  In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert Viscotex u hier schriftelijk en gemotiveerd over.
 • E. Recht op beperking van de verwerking.
  Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Viscotex dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.
 • F. U heeft er recht op dat Viscotex in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte te brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet Viscotex u informatie verschaffen over de ontvangers.
 • G. Recht van dataportabiliteit.
  Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.
 • H. Recht van bezwaar

U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Viscotex te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij Viscotex dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Viscotex behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.